Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur door kama's choice van handtassen zoals die aangeboden worden op de website www.kamaschoice.be of www.kamas-choice.be en de huurder aanvaardt bij deze de uitsluitende toepassing ervan.

1. Prijs

 • Alle prijzen van de handtassen zijn uitgedrukt in euro en zijn incl. BTW.
 • De verzendkost wordt apart weergegeven in het besteloverzicht en varieert in functie van de transportkosten, aangerekend door DHL.
 • Kama's choice kan de verhuurprijzen op elk ogenblik aanpassen waarbij de prijzen, eens de huuraanvraag bevestigd, gegarandeerd blijven voor die bestelling. Prijzen zijn in functie van de seizoenaliteiten (bv. eindejaarsperiode) en de duurtijd van de verhuur (weekend, 7 dagen).
 • Een giftcard is prijs incl. BTW.

2. Levering en retour

 • Levering gebeurt enkel in Benelux.
 • De levering gebeurt volgens vastgelegde termijnen (weekend, 7 dagen), waarbij de huurder bij het maken van een keuze de start- en einddatum ziet.
 • De levering en retour van de handtas gebeurt thuis bij de huurder, de buur of op het werk. De plaats van levering, en desgevallend de naam van de buur, wordt bij het plaatsen van de bestelling vooraf aangegeven door de huurder.
 • Zowel bij levering als retour wordt de handtekening en naam van de huurder/ontvanger (buur) gevraagd door DHL.
 • Bij het huren van een handtas voor het weekend of 7 dagen gebeurt de levering op vrijdag in de loop van de dag. De handtas wordt terug opgehaald respectievelijk op maandag of op donderdag.
 • Indien de dag van levering of ophaling van de handtas een feestdag is, wordt de handtas geleverd/opgehaald de dag ervoor (indien de dag na de feestdag een weekend is) of de dag erna (indien de dag na de feestdag een werkdag is).
 • Via DHL-link kan het verzendingstraject van het pakje gevolgd worden.
 • Uiteraard doet kama's choice er alles aan om de handtas tijdig en op de afgesproken dag bij de huurder te laten toekomen en kan er op geen enkel moment schadevergoeding geëist worden als gevolg van een laattijdige levering.

3. Gebruik van de handtas

De huurder ontvangt de handtas in een onberispelijke staat en mocht dit niet het geval zijn, zal dit binnen de 24 uur door de huurder gesignaleerd worden aan kama's choice via e-mail aan katrien@kamaschoice.be . Tijdens de volledige periode van verhuur zal de huurder de handtas met alle zorg behandelen en deze bij restitutie terug bezorgen in dezelfde staat als waarin het zich bevond bij ontvangst. De restitutie zal gebeuren met de handtas in de originele verpakking (zak, doos) (zie art. 6).

4. Verzekering

 • De huurder is aansprakelijk voor de volledige schade of in geval van diefstal, verlies, tenietgaan (brand), of beschadiging (naar aanleiding van onzorgvuldige verpakking) of verkleuring van de handtas, en verbindt zich ertoe de volledige schade te vergoeden.
 • De huurder verklaart hiervoor verzekerd te zijn via zijn brandpolis of op een andere manier.

5. Betaling en facturatie

 • De betaling voor het huren van een handtas kan uitsluitend via Visa en Mastercard.
 • Een giftcard kan betaald worden via Bancontact, Visa en Mastercard.
 • Een elektronische factuur wordt automatisch per mail verstuurd.
 • Wanneer een bestelling is geplaatst, is geen verbreking of ontbinding van de overeenkomst door de huurder meer mogelijk.

6. Verpakking

 • De handtas wordt geleverd in een welbeschreven verpakking (speciaal papier in de handtas tegen vocht, stoffen zakje waar de handtas inzit, doos van kama's choice met daarin noppenfolie, verpakking van DHL).
 • De huurder verbindt zich ertoe de handtas terug te bezorgen in zijn oorspronkelijke verpakking, zoniet wordt een extra kost aangerekend van 35 euro excl. BTW.

7. Productinformatie of intellectuele eigendomsrechten

 • Alle afbeeldingen en informatie over de handtas worden zorgvuldig gedaan en zijn in eigen beheer van kama's choice. Het is dan ook verboden om deze afbeeldingen en fotomateriaal voor eigen doeleinden te gebruiken zonder toestemming van kama's choice. De inhoud van de website/webshop van kama's choice, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, productnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan kama's choice. Reproductie en/of gebruik ervan zijn niet toegelaten.
 • Kama's choice kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Kama's choice kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere.

8. Klachten en geschillen

Het is de uitdrukkelijke wens van kama's choice dat elke huurder 100% tevreden is over de geleverde diensten. In geval van vragen of opmerkingen kan de huurder steeds contact opnemen met katrien@kamaschoice.be . Voor alle geschillen is Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

kama's choice
Facebook Instagram
Hulp nodig? Een vraag?